Senator Peter Van Rompuy ondervroeg in de Senaat Minister Olivier Chastel over de opvolging van het Stabiliteitsprogramma voor de regering.

Op 30 april 2012 heeft de regering immers haar jaarlijkse Stabiliteitsprogramma ingediend bij de Commissie. Het is dit programma dat als leidraad dient voor de begrotingsbesprekingen (zie tabel).

Om de begrotingsdoelstelling van 2012 te halen, heeft de federale regering dit jaar in maart, juli en oktober begrotingscontroles uitgevoerd. Op deze 3 tijdstippen heeft de regering de begroting 2012 aangepast aan de veranderende omstandigheden doorheen het jaar. Dit was nodig door onder meer de lagere economische groei, de veranderingen op vlak van uitgaven en de impact van eenmalige maatregelen. Dankzij deze 3 begrotingscontroles zullen de federale overheid en de sociale zekerheid hun deel van de doelstelling van een deficit voor de gezamenlijke overheid van 2,8% van het bbp behalen, namelijk een tekort van 2,4% van het bbp voor entiteit I terwijl voor entiteit II een tekort van 0,4% van het bbp wordt verwacht.

Olivier Chastel was duidelijk: “De regering houdt vast aan het aangegeven traject, namelijk een tekort van 2,8% van het bbp in 2012, van 2,15% van het bbp in 2013 en van 1,1% van het bbp in 2014 voor de gezamenlijke overheid. De gemaakte afspraken voor het vorderingensaldo zullen dus worden gerespecteerd.”

Tabel : Verwachte economische groei en vorderingensaldo van de gezamenlijke overheid in de Stabiliteitsprogramma’s 2011-2014 (april 2011) en 2012-2015 (april 2012)

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire