Eerste Minister Elio Di Rupo en Minister van Begroting Olivier Chastel bevestigen de verlaging met 5% van de lonen van de Ministers en Staatssecretarissen, zoals voorzien in het regeerakkoord. Dit voorziet ook een inkrimping van de werkingsbudgetten van de ministeriële kabinetten.

«  Het spreekt voor zich dat we het regeerakkoord budgettair vertalen », verzekerde Olivier Chastel. Een omzendbrief over de salarissen en vergoedingen van de Ministers en Staatssecretarissen werd voorbereid om ter ondertekening aan de Eerste Minister te worden voorgelegd.

« Deze omzendbrief stelt een verlaging van het brutosalaris met 5% in, wat op jaarbasis neerkomt op 10.000 € per jaar», verduidelijkte de Minister van Begroting. « In de praktijk werden onze lonen al met 5% verlaagd na een begrotingsoverleg in het kader van de voorlopige twaalfden ».

De begroting 2012 werd neergelegd tegelijk met de vorming van de nieuwe regering en dus konden sommige nieuwe elementen, zoals de samenstelling en het werkingsbudget van de ministeriële kabinetten niet worden opgenomen.

« De administratie Begroting bereidt een amendement voor waardoor de volel uitvoering van de regeerakkoorden verzekerd wordt. Dit amendement zal deze week worden neergelegd en zal het bedrag van de huidige samenstelling van de regering en de beleidscellen updaten », zei Minister Olivier Chastel.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire