Minister van Begroting Olivier Chastel heeft deze namiddag kennis genomen van het rapport van het Planbureau. Dit rapport voorspelt voor 2013 een naar beneden bijgestelde groei van 0,2 procent. Dit is een belangrijk element in het kader van de eerste begrotingscontrole.

We volgen de begrotingsevolutie permanent en we zullen nauwgezet het rapport van het Planbureau analyseren” aldus Minister Chastel.

We wachten nu op de conclusies van het Monitoringcomité dat zich zal baseren op de parameters uit de economische begroting alsook op een reeks gegevens die zullen ter beschikking gesteld worden door de verschillende administraties” meldde Olivier Chastel nog.

Het is van belang dat er nu tijdig een begrotingscontrole wordt gestart zodat de te nemen maatregelen een substantiële impact kunnen hebben op de begroting 2013. De begrotingscontrole zou moeten beginnen op 6 maart”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire