Vandaag heeft Minister van Begroting Olivier Chastel het wetsontwerp houdende de eerste begrotingsaanpassing van de begroting 2013 in de commissie voor Financiën en Begroting ingediend. “In deze eerste aanpassing worden noodzakelijke aanpassingen van de begroting 2013 opgenomen die het gevolg zijn van de beslissingen van de Ministerraad van 26 april” verklaarde  de Minister.

Bij de begrotingscontrole heeft de regering zich ertoe verbonden om in 2013 het structureel tekort met 1% van het bbp terug te dringen. In 2014 zal het structureel saldo met een bijkomende 0,6 % van het bbp worden verbeterd. Daarenboven is tijdens de begrotingscontrole 2013 beslist om de schuldgraad in 2013 niet te laten stijgen boven 100% van het bbp. Er zullen dus maatregelen genomen worden om deze doelstelling na te leven.

“De verbetering van het structureel saldo met 1,434 miljard euro wordt verwezenlijkt door een reeks van technische correcties, een geheel van maatregelen m.b.t. de primaire uitgaven, maatregelen inzake sociale zekerheid, een toename van de fiscale ontvangsten, een reeks van niet-fiscale ontvangsten en een neerwaartse herziening van de interestlasten” heeft Olivier Chastel uitvoerig beschreven.

Olivier Chastel verklaarde : “We hebben er over gewaakt om de koopkracht van de burgers niet aan te tasten en geen maatregelen te nemen die een negatieve weerslag op de economische activiteit hebben. Er werd naar besparingen gezocht op het niveau van de departementen en de sociale zekerheid zonder de kwaliteit  van dienstverlening aan te tasten”.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire