De Minister van Begroting Olivier Chastel verheugt zich over de goedkeuring van de begroting 2012 die plaatsvond op 25 januari in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.
De adviezen van de andere commissies werden eerst voorgesteld aan de volksvertegenwoordigers. De Minister heeft aansluitend geantwoord op de vragen in verband met de amendementen die ingediend werden over de begroting voor 2012. Vervolgens heeft de commissie gestemd over deze amendementen en heeft ze tot slot het ontwerp van Rijksmiddelenbegroting en het ontwerp van uitgavenbegroting gestemd.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers zal op 1 en 2 februari in plenaire zitting over de begroting voor 2012 debatteren.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire