Op woensdag 4 december werd het ontwerp van begroting 2014 verder in de commissie voor Financiën en Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers besproken.

Bij deze laatste twee parlementaire commissies hebben de Volksvertegenwoordigers Minister van Begroting Olivier Chastel over het deel “uitgaven” van de begroting  kunnen interpelleren.

De Minister herinnerde eraan dat de groeischatting en de inflatievooruitzichten van de Europese Commissie voor België met de groei overeenstemmen die voor de begroting werd in overweging genomen, met name 1,1% voor 2014.

Verscheidene leden hebben het begrotingsplan en het recent advies van de Europese Commissie vermeld. Volgens Olivier Chastel “bevestigt de positieve beoordeling van de Europese Commissie dat België er beter voor staat en dat er aanzienlijke vooruitgang werd geboekt. De Europese Commissie is van mening dat België t.o.v. haar criteria inzake overheidsschuld toereikende vooruitgang in 2014 zal boeken. Er zal door de gezamenlijke overheid in 2015 een structureel evenwicht en in 2016 een structureel overschot ten belope van 0,75% van het Bruto Binnenlands Product bereikt worden.

Na de vraag- en antwoordsessie heeft de Minister de verscheidene amendementen met de Volksvertegenwoordigers besproken. Aangezien al de andere parlementaire commissies hun advies hebben gegeven,  hebben de Volksvertegenwoordigers het ontwerp van Begroting 2014 daarna kunnen goedkeuren. Dit zal ook vóór het einde van het jaar in plenaire zitting besproken en  goedgekeurd worden.

Het ontwerp van Begroting 2014 kan op de website van het Parlement  geraadpleegd worden.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire