Op woensdag 18 december heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2014 goedgekeurd. “In minder dan twee jaar tijd staat dit land opnieuw op het goede spoor” verklaarde Minister van Begroting Olivier Chastel.

Voor 2014 heeft de regering zich ertoe verbonden het structureel tekort van de gehele overheid naar 1,2% van het BBP terug te dringen, wat met een nominaal tekort van 2,1% van het BBP overeenstemt. De door de Europese Commissie voor België geschatte groei, namelijk 1,1%, stemt overeen met de groei die voor de begroting 2014 in overweging werd genomen. Dit geldt overigens ook voor de vooruitzichten inzake inflatie.

Voor 2014 bedraagt het totaal volume aan kredieten voor de primaire uitgaven 49,057 miljard euro. Dit is een verlaging met 0,9% in reële termen.

Op 15 november heeft de Europese Commissie bevestigd dat België « grotendeels conform » was met de regels van het Groei- en Stabiliteitspact.

In 2011 bedroeg het structureel saldo volgens de Commissie nog -3,3 %.  Na het uitvoeren van de begroting 2014 zal de situatie tijdens deze legislatuur dus met 2,1% verbeterd zijn en dit ondanks een negatieve groei in 2012 en een bijna onbestaande groei in 2013.

Ondanks de verbetering van de situatie door het nemen van structurele maatregelen, ligt er toch nog veel werk op de plank. We zetten ons beleid van begrotingsbehoedzaamheid verder en de begroting zal permanent gemonitord worden” verduidelijkte Olivier Chastel nog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire