Op donderdag  7 februari 2013 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2013 goedgekeurd. “In deze begroting worden zowel budgettaire strengheid als de noodzaak van een relance verenigd” verklaarde Olivier Chastel.

Er dient benadrukt te worden dat België haar Europese verplichtingen naleeft, wat een uitstekend signaal is naar de lidstaten van de eurozone en van de EU. Bovendien blijft België in de Europese kopgroep voor wat betreft het jaarlijks deficit.

Dankzij de aangenomen maatregelen kan de koopkracht beschermd worden, wordt de tewerkstelling ondersteund en het is het klassiek sparen van de Belgen gevrijwaard.

Niettemin denkt de Minister al aan de volgende uitdagingen. “De opmaak en de goedkeuring van de begroting betekenen niet het einde van het begrotingsbeleid” verduidelijkt Olivier Chastel. “Het is minstens even belangrijk om in de loop van het jaar voortdurend op de uitvoering van de begroting toezicht te houden”.

Na het verslag van het Planbureau en het volgende rapport van het Monitoringcomité zal de begroting tijdens het conclaaf in maart aangepast moeten worden” aldus nog de Minister.

[nggallery id=452]

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire