Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel verheugt zich over het akkoord dat op 23 september werd gesloten met het Internationaal Muntfonds. Er wordt een bedrag van 4,2 miljoen € toegekend aan het IMF, voor het ontwikkelen van de capaciteiten en het verbeteren van het macro-economisch beheer in ontwikkelingslanden.

 

1,2 miljoen zijn bestemd voor de versterking van de capaciteiten in de partnerlanden van België en voor de opleiding van hoge ambtenaren van de centrale banken en van de administraties voor het beheer van overheidsfinanciën. Een miljoen gaat naar Zuid-Soedan in het kader van de steun aan de monetaire overheid en de nationale instellingen voor het beheer van de overheidsfinanciën en twee miljoen naar een fonds ter versterking van de fiscale overheden in een groep van 10 ontwikkelingslanden (waarvan 3 partnerlanden van België).

 

« Sinds het begin van de samenwerking met het IMF in 2008, heeft de Belgische ontwikkelingssamenwerking al 5 miljoen toegekend voor de financiering van technische ondersteunende en capaciteitsversterkende activiteiten in partnerlanden, hoofdzakelijk in zwart Afrika. Dankzij dit nieuwe akkoord kan er gericht bijstand worden geboden aan Zuid-Soedan zodat het land eigen instellingen voor macro-economisch beheer kan oprichten ».

 

« Met onze steun aan de fiscale overheden willen we de mobilisatie van lokale inkomsten verbeteren in onze partnerlanden, om zo bij te dragen aan hun capaciteit om hun eigen ontwikkelingsnoden aan te pakken. Dit is vooral belangrijk in een internationale context waarin de budgetten van de donoren steeds meer onder druk komen te staan», voegde Minister Olivier Chastel hier nog aan toe.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire