Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel bevestigt de storting van de Belgische bijdrage van 21 miljoen € aan het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria voor 2011. « België blijft zich resoluut inspannen op dit gebied, en dat blijkt ook uit de verhoging van de aan het Fonds toegekende middelen: 12 miljoen € in 2008, 16 miljoen € in 2009 en 21 miljoen € in 2010, op een totaal budget van het Fonds van twee miljard € », verklaarde Olivier Chastel.

 

Begin 2011 voerde een expertengroep een audit uit, na het verschijnen van een rapport van de Algemene Inspecteur van het Wereldfonds (OIG) over de onregelmatigheden die in sommige landen werden vastgesteld. Daarnaast begon de Europese Commissie in verschillende van de bij de onregelmatigheden betrokken landen een onderzoek. Na kennis te hebben genomen van de resultaten van de audits en de onderzoeken, heeft België beslist haar partnerschap met het Fonds te bevestigen en de bijdrage te storten. « België zal er niettemin op toezien dat de aanbevelingen van het rapport van het auditcomité zo snel mogelijk worden uitgevoerd, zodat dergelijke problemen zich niet meer voordoen», zei de Minister. Nog volgens Olivier Chastel, moet elke euro efficiënt worden aangewend voor het welzijn van de betrokken bevolking.

 

« In tegenstelling tot wat sommigen in juni beweerden over een eventuele bevriezing van de Belgische bijdrage aan het Wereldfonds, blijft de strijd tegen deze ziekten een belangrijk element van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, via dit soort bijdragen aan internationale organisaties of via bilaterale samenwerkingsprogramma’s, waarbij gezondheid een van de prioritaire sectoren is ».

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire