In het licht van de begrotingswerkzaamheden die begin oktober plaatsvinden, heeft het Monitoringcomite een bijgewerkte versie van haar rapport van 13 september aan de Minister van Begroting Olivier Chastel bezorgd.

Met het oog op de opmaak van de begroting 2014 neemt het Monitoringcomite de meest actuele cijfers in rekening betreffende de niet-fiscale inkomsten en de sociale zekerheid, alsook de beslissingen die genomen werden tijdens de 3de begrotingscontrole 2013.

Het Monitoringcomite voorziet in haar rapport dat een inspanning van 359 miljoen euro dient gevonden te worden door Entiteit I teneinde haar doelstelling van een deficit van -2,25 procent te halen. Voor wat betreft 2014 werd al een akkoord voor 2,374 miljard gevonden in juli.

 

Deze week zetten werkgroepen de analyse van het rapport verder en zullen bilaterale vergaderingen georganiseerd worden tussen de vice-premiers en de ministers Olivier Chastel en Koen Geens. Het ontwerp van begroting voor 2014 moet tegen 15 oktober aan de Europese Commissie bezorgd worden.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire