Entiteit I (federale overheid en sociale zekerheid) heeft als begrotingsdoelstelling voor het jaar 2014 een maximaal deficit van -2,5%.

In haar rapport dat op 18 maart aan de Regering werd overhandigd stelde het Monitoringcomité dat de Regering voor wat betreft de uitvoering van de begroting beantwoordde aan de vooropgestelde doelstellingen. Enkel een klein verschil van -45 miljoen euro werd geïdentificeerd tussen enerzijds de initiële doelstelling en anderzijds de raming.

Werkgroepen (primaire uitgaven, fiscale inkomsten en sociale zekerheid) hebben het rapport van het Monitoringcomité geanalyseerd en hebben de leden van de Kern geïnformeerd over hun conclusies. Rekening houdend met technische correcties en enkele actualisaties werd het resultaat van + 133 miljoen euro bekomen. Van dit bedrag is 54 miljoen euro uitgetrokken voor enkele begrotingsaanpassingen en het saldo van 79 miljoen wordt beschouwd als een reserve voor volgende begrotingscontroles.

Een maandelijkse monitoring van de begroting blijft eveneens behouden.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire