Het Monitoringcomité, dat bestaat uit hoge ambtenaren van de FOD Begroting, de FOD Financien en de Sociale Zekerheid heeft op vrijdag 8 juli haar rapport overhandigd aan Minister van Begroting Olivier Chastel die er kennis heeft van genomen.

Het Monitoringcomité stelt dat een bijkomende inspanning van 78 miljoen euro dient gedaan te worden voor Entiteit I (Federale niveau). Bij dit bedrag dienen de eventuele nieuwe aanvragen op het vlak van uitgaven alsook eventuele uitgaven binnen het kader van de relancestrategie geteld te worden.

“Ik neem akte van het rapport. We blijven op het goede begrotingspad maar we moeten voorzichtig blijven” verklaarde Olivier Chastel. “Dit moet zich vertalen in het behoud van het principe van de versterkte budgettaire behoedzaamheid waarbij alle uitgaven worden geanalyseerd door een werkgroep, alsook door het behoud van een substantiële bevriezing van uitgaven”.

De kern zal midden volgende week een analyse van het rapport maken en de begrotingscontrole zal plaatsvinden op 14,15 en 16 juli.

Nota Monitoringcomité

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire