Het kernkabinet heeft op 20 november een akkoord bereikt over de begroting 2013 en over relancemaatregelen voor de economie en het concurrentievermogen.

« Ten gevolge van dit begrotingsconclaaf volgt het overheidsbudget voor 2013 het traject van het Stabiliteitsprogramma, namelijk een maximumdeficit van 2.15% van het BBP », zei Olivier Chastel. Voor 2013 en 2014 baseerden de regeringsleden zich op een groei van het BBP van respectievelijk 0,7% en 1,6%.

Na controle van het rapport van het Monitoringcomité, waarin werd aangegeven dat een bijkomende inspanning van 3,7 miljard nodig was, heeft de regering enkele nieuwe ramingen ontvangen. De te leveren inspanning werd zo vastgelegd op 3,443 miljard en er werd een begrotingsakkoord bereikt dat bestaat uit een vermindering van de primaire uitgaven voor een bedrag van 674 miljoen, maatregelen voor de sociale zekerheid voor 710 miljoen, een verhoging van de belastingsinkomsten met 1,067 miljard en een verhoging van de diverse inkomsten met 1,316 miljard.

« Ik zal de regering voorstellen om het mechanisme van begrotingsbehoedzaamheid te behouden voor 2013 », verklaarde de Minister van Begroting. Bovendien zullen kredietherverdelingen enkel worden toegelaten indien de uitgaven niet-samendrukbaar zijn en dus noodzakelijk zijn voor een goede werking van de overheid.

Voor wat betreft de relance en het concurrentievermogen wil de regering de loonkloof in ons land verkleinen ( 5.2% ten opzichte van onze buurlanden). Er werden drie belangrijke maatregelen genomen om deze kloof in twee jaar te verminderen met 1,6% : een verlaging van de lasten voor de werkgevers voor een bedrag van 400 miljoen, aangevuld met een werkbonus voor een bedrag van 30 miljoen (vermindering met 0,3%), een blokkering van loonsverhogingen behalve indexeringen (de loonkloof zal zo met 0,9% verminderd worden) en een aanpassing van de goederen en diensten die deel uitmaken van de indexkorf (vermindering met 0,4%).

Daarenboven heeft de regering ook een akkoord bereikt over andere maatregelen in het kader van het concurrentievermogen, namelijk : een herinvestering van 10% van de opbrengsten van de fiscale fraude in de economie, een aanpassing van de wet van 1996 betreffende het concurrentievermogen, een evolutie van de indexeringsformules voor elektriciteit en gas, een investering van 40 miljoen in de ontwikkeling van offshore-windmolenparken en een principebeslissing over de noodzaak om een oplossing te vinden voor het statuut van arbeiders en bedienden.

« Wij zullen in 2013 een grotere inspanning leveren dan wat eerder voorzien was in het rapport van het Monitoringcomité, rekening houdend met de middelen die worden ingezet voor de relance », legde Minister Olivier Chastel uit.

Deze maatregelen zullen de koopkracht kunnen beschermen, de werkgelegenheid ondersteunen en het klassieke spaarboekje van de Belgen vrijwaren.

« We respecteren onze Europese engagementen en België blijft zo in het koppeloton van de Europese landen. Onze intrestlasten zijn gedaald en dat zal ook positieve gevolgen hebben voor onze begroting », besloot Olivier Chastel.

Zie de powerpoint

[nggallery id=437]

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire