Minister van Begroting Olivier Chastel nam op 18 november deel aan de Algemene Vergadering van het Interfederale Korps van de Inspectie van Financiën. De Inspectie van Financiën die werd opgericht in juni 1938 en viert dit jaar haar 75ste verjaardag. Samen met de Raad van State en het Rekenhof wordt de Inspectie van Financiën beschouwd als één van de ‘grote korpsen van de Staat’.

Op het moment van haar oprichting kreeg ze als opdracht het controleren van de uitvoering van de Staatsbegroting, het bestuderen van de gepaste maatregelen om besparingen te realiseren en het verbeteren van de administratieve organisatie van de diensten. Niettegenstaande het feit dat de context grondig gewijzigd is sinds 1938  zijn de principes die destijds bepaald werden nog zeer actueel.

In 1938 werden de begrotingsaanpassingen door middel van veranderingen in de wisselkoers verricht. Het nieuwe Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Europese en monetaire Unie zet ons aan om de begrotingsfunctie met nog meer verantwoordelijkheidszin uit te oefenen. Voor Olivier Chastel zijn de terugkeer naar een begrotingsevenwicht en de vermindering van het gewicht van de overheidsschuld momenteel de belangrijkste aandachtspunten van de overheid. Uit een dergelijke context vloeit voort dat het advies van de Inspectie van Financiën een wezenlijk element is in de besluitvorming.

De Minister heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Inspecteurs van Financiën te danken voor de geleverde diensten gedurende deze 75 jaar en om hen te feliciteren met de publicatie van een reeks artikelen over de geschiedenis, de verscheidene aspecten ervan  en ook de plaats van de Inspectie van Financiën binnen de Belgische en Europese institutionele context.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée Champs requis marqués avec *

Poster commentaire