Olivier Chastel spreekt in Stockholm de eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak toe

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft op 29 mei 2008 België vertegenwoordigd op de eerste jaarlijkse evaluatievergadering van de Compact International voor Irak in het Zweedse Stockholm. Na de Belgische bijdrage aan de wederopbouw in Irak (14 miljoen Euro sinds 2003, plus de kwijtschelding op termijn van 80 % van de Iraakse openbare bilaterale…

Olivier Chastel s’adresse à la première réunion annuelle d’évaluation du Compact international pour l’Irak à Stockholm

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a représenté le 29 mai 2008 la Belgique à la première réunion annuelle d’évaluation du Compact international pour l’Irak à Stockholm en Suède. Après avoir rappelé la contribution belge à la reconstruction de l’Irak (14 millions d’euros depuis 2003, plus l’annulation à terme de 80% de la…

Staatssecretaris Olivier Chastel ontvangt zijn Benelux

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Olivier Chastel heeft op 26 mei 2008 zijn Benelux-collega’s verantwoordelijk voor Europee Zaken ontvangen voor een werkvergadering over de praktische kant van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon. De Luxemburgse Afgevaardigd minister voor Buitenlandse Zaken Nicolas Schmit, de Nederlandse staatssecretaris voor Europese Zaken Drs. Timmermans en Olivier Chastel hebben de…

Le Secrétaire d’Etat, Olivier Chastel, accueille ses collègues du Benelux

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a accueilli le 26 mai 2008 ses collègues des pays Benelux en charge des questions européennes pour une réunion de travail axée sur la mise en œuvre pratique du Traité de Lisbonne. Le Ministre délégué aux Affaires étrangères du Luxembourg, Nicolas Schmit, le Secrétaire d’Etat néerlandais aux…