Paiement régulier des factures des pouvoirs publics

De nombreuses voix se sont déjà élevées pour réclamer un paiement plus régulier des diverses factures par les pouvoirs publics et ce point a été inscrit dans la politique officielle du gouvernement fédéral durant de nombreuses années. Selon certains médias, le comportement des entreprises belges en matière de paiement s’est déjà quelque peu amélioré en…

De extra bezoldigingen of vergoedingen van vakbondsafgevaardigden in beheerscomités en andere raden/commissies

Binnen de meeste federale overheidsinstellingen (FOD’s), programmatorische overheidsdiensten (POD’s) en parastatalen zijn allerhande adviesraden, (beheers-)comités, commissies, enzovoort werkzaam waar ook afgevaardigden van de vakbonden in zetelen. Kan u voor alle departementen en eventuele parastatalen die onder uw bevoegdheid vallen volgende gegevens meedelen: 1. In welke raden, commissies, beheerscomités, of andere organen, van de FOD’s, POD’s…

Laattijdig betaalde facturen en de verwijlinteresten in de jaren 2011 en 2012

1. Kunt u voor de jaren 2011, 2012 en 2013 (huidige stand van zaken) aangeven: a) hoeveel facturen er zijn geboekt; b) hoeveel facturen niet binnen de vooropgestelde betalingstermijn zijn betaald; c) welk bedrag dit vertegenwoordigt; d) hoeveel verwijlintresten er zijn betaald? 2. Kunt u de opsplitsing per federale overheidsdienst (FOD) en per maand maken?…